افعال عبارتی در زبان انگلیسی

افعال عبارتی در زبان انگلیسی یا phrasal verbs که گاهی به عنوان افعال چند کلمه ای و بخشی نیز نامیده می شوند، بسیار پرکاربرد هستند. تعداد این افعال عبارتی در زبان انگلیسی بسیار زیاد بوده و شاید یادگیری تمامی آنها در همان ابتدا ممکن نباشد. گاهی حدس زدن معنی این افعال ساده است. اما گاهی نیز به راحتی نمی توان ترجمه و مفهوم آنها را حدس زد.

افعال عبارتی در زبان انگلیسیچیزی که مهم می باشد اینست که دانستن نوع این افعال عبارتی در زبان انگلیسی و آشنا بودن با نحوه به کار بردن آنها از لحاظ دستوری کمک بزرگی به ما خواهد کرد. پیش از پرداختن به بررسی این افعال چند کلمه ای باید توضیح دهیم که آنها همواره از یک کلمه و یک حرف و گاهی نیز دو حرف تشکیل شده اند. اساس دسته بندی این افعال نیز همین موضوع می باشد که در ادامه به آن می پردازیم.

انواع افعال عبارتی در زبان انگلیسی

افعال چند بخشی یا همان عبارتی در زبان انگلیسی به دو نوع افعال جدا شدنی و جدا نشدنی تقسیم می گردند. دانستن نوع آنها و اینکه فعلی که با آن رو به رو هستیم از چه نوعی می باشد، امری مفید و ضروری است. چرا که ندانستن این موضوع می تواند سبب اشتباه و استفاده نادرست ما از آنها شود.

افعال عبارتی جدا شدنی

همانطور که گفته شد افعال عبارتی در زبان انگلیسی به دو نوع تقسیم می شوند که اولین آنها افعال جداشدنی هستند. همانطور که از اسم آنها پیداست، دو قسمت این افعال می تواند از هم جدا شده و با فاصله استفاده شوند. نکته مهمی که باید گفته شود اینست که، قسمت کلمه(فعل) و حرف در این نوع افعال، هم می تواند جدا از هم و هم به صورت چسبیده به یکدیگر به کار روند. یعنی اجباری برای استفاده از آنها به صورت مجزا و جدا کردن فعل و حرف وجود ندارد. هم چنین در هر دو صورت استفاده از آنها معنی فعل یکی بوده و تفاوتی میان آنها از لحاظ معنا و مفهوم وجود ندارد.

  • ?Can you turn the radio down please
  • ?Can you turn down the radio please

در دو مثال بالا فعل عبارتی turn down یکبار به صوت مجزا و یکبار در کنار هم استفاده شده است. در هر دو جمله این فعل دارای معنای یکسان کم کردن صدا بوده و مفهوم دو جمله با یکدیگر یکی است.

افعال عبارتی جدا نشدنی

همانطور که حدس زدید دسته دوم از افعال عبارتی در زبان انگلیسی، از نوع جدا نشدنی می باشند. واضح می باشد که بر خلاف دسته اول نمی توان فعل و حرف را در این افعال جدا کرده و با فاصله از هم به کار برد. بلکه همواره حرف و فعل به یکدیگر چسبیده و در کنار هم می آیند.

  • ?Who looks after the baby when you’re at work

در جمله بالا فعل دو بخشی look after به معنای مراقبت و نگهداری کردن به کار رفته است. نکته مهم اینست که هرگز نمی توان دو بخش این فعل را از هم جدا کرده و به صورت زیر به کار برد:

  • ?Who looks the baby after when you’re at work

نکته ای مهم

وبسایت آموزش خصوص زبان صدف، تا به اینجا سعی کرد تا شما را با دو نوع مهم از افعال عبارتی در زبان انگلیسی آشنا کند. نکته مهمی که در انتها باید به آن پرداخت اینست که در مورد افعال دو بخشی جدا شدنی، زمانیکه با یک ضمیر رو به رو هستیم و نه یک کلمه، حتما باید دو بخش فعل را از هم جدا کرد.

یعنی همان جمله مربوط به افعال جدا شدنی را در نظر بگیرید. در این جمله مفعول کلمه  the radio یا رادیو می باشد. در این صورت می توانستیم دو بخش فعل را با هم یا به صورت جدا استفاده کنیم. حال اگر مفعول جمله به جای این کلمه، ضمیر itباشد دیگر نمی توان آن را در انتهای جمله آورد و فعل را به صورت جدا  نشده استفاده کرد. بلکه حتما باید دو قسمت فعل جدا شده و ضمیر it در بین آن ها قرار گیرد. یعنی:

  • ?Can you turn it down please
  • ?Can you turn down it please

منبع: www.britishcouncil.org

مقالات گرامر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *